Palvelut

Suunnittelemme ja toteutamme luovat ja toimivat ratkaisut kaikkiin käytössä oleviin kanaviin.
Lähtökohtana on asiakkaan tarve kehittää toimintaansa, ja siksi jokainen asiakkuus, projekti, kampanja ja idea räätälöidään tarvetta vastaavaksi.

Toimivien ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan ajan tasalla olevaa osaamista sekä moderneja työkaluja.  Tärkeää on myös sosiaalinen ymmärrys ja vaikuttaminen, unohtamatta näiden kahden mittaamista ja tulosten analysointia. Trendien mukana pysyminen vaatii jatkuvaa opettelua, testaamista ja rohkeaa toteutusta.

Olemme myös loistavia nyhjäisemään tyhjästä. Aina ei tarvitse tietää mitä tarkalleen haluaa, kunhan tietää minne haluaa päästä tai minne on menossa.
Me kyllä autamme löytämään oikeat ratkaisut tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pelit

Tuote- ja kampanjapelit tuovat lisäarvoa sekä tuotteelle että brändille, ja ovat ennen kaikkea hauska ja viihdyttävä tapa viestiä. Viestinnän pelillistäminen on yksi ydinalueistamme.

Video ja 3D

Videokuva sekä erilaiset animaatio- ja 3D-ratkaisut ovat näyttävä ja tehokas tapa viestiä. Liikkuvan kuvan kulutus on tällä hetkellä runsaampaa kuin koskaan ennen eikä loppua tälle trendille ole näkyvissä.

VR/AR

Virtuaalinen todellisuus avaa uuden ulottuvuuden asiakkaan ja tuotteen väliselle vuorovaikutukselle. VR antaa rajattomat mahdollisuudet kokea tuotteet ja konseptit jo ennen kuin ne ovat edes olemassa.

Kampanjat

Oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Jotta viestintä olisi mahdollisimman tehokasta ja tavoittavaa, on luovuus ja tuotanto nivottava toimivaksi kokonaisuudeksi.

Löysitkö jotain kiinnostavaa?