Miten tuo esiin malliston laajuutta, muunneltavuutta ja sopivuutta kaikille?

Hyöty on –konseptin moninaisuus.

Hyöty on tilaa.
Hyöty on tehoa.
Hyöty on muunneltavuutta.
Hyöty on liikkuvuutta.

(kuva hierarkiakaaviosta?)

Miten elää eri medioissa?

Helppo nivoa yhteen konseptia toistamalla. Sanapari ’Hyöty on’ tulee esiin kaikkialla. Lisäksi tulee painottaa sanaa ’hyöty’ kaikissa sen muodoissa.